Zadejte výraz který hledáte

obrazek diagram mm

 Pomůcka k prokazování nároku na slevy na dani

SLEVA

 

ČIM PROKÁZAT

Základní sleva na poplatníka §35ba ZDP

 

Podepsané „Prohlášení k dani“ §38k, odst.4 ZDP (každoročně nejpozději do 15. února, údaje se ověřují z občanského průkazu či pasu)

Sleva na studenta § 35ba odst. 1 písm. f) ZDP

 

Potvrzení školy potvrzující status studenta (u studia na zahraniční vysoké škole je nutné navíc rozhodnutí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)

Sleva na druhého z manželů bez příjmů, žijící s poplatníkem ve společné hospodařící domácnosti (včetně registrovaného partnera/partnerky)

 

Potřebujete:

1) Čestné prohlášení manželky nebo manžela, že rozhodné příjmy manželky/manžela/partnera/partnerky za zdaňovaný rok nepřekročily 68 000 korun;

2) Doklad prokazující totožnost manžela/manželky;

Co se počítá a co se nepočítá do příjmu manželky

Sleva na druhého z manželů bez příjmů s průkazem ZTP/P, žijící s poplatníkem ve společné hospodařící domácnosti
(včetně registrovaného partnera/partnerky)

 

Potřebujete:

1) Průkaz ZTP/P manžela/manželky, (!) Pozor na to písmenko P za lomítkem (musí být průkaz ZTP/P)

2) Čestné prohlášení manželky nebo manžela, že rozhodné příjmy manželky/manžela/partnera/partnerky za zdaňovaný rok nepřekročily 68 000 korun;

3) Doklad prokazující totožnost manžela/manželky;

Co se počítá a co se nepočítá do příjmu manželky

Invalidní důchod I. II. a III. stupně

§ 35ba odst. 1 písm. c), d)

 

Nárok na některou ze slev pro invalidní důchodce získáte po předložení:

1) Kopie výměru o přiznání invalidního důchodu;

2) Potvrzení o výplatě důchodu od ČSSZ;

3) Potvrzení FÚ v případě zániku invalidního důchodu a začátku starobního důchodu;

Sleva na invaliditu s průkazem ZTP/P

 

Nárok na ni prokážete těmito dokumenty:

1) průkaz ZTP/P manžela/manželky;

2) Kopie výměru o přiznání invalidního důchodu;

3) Potvrzení o výplatě důchodu od ČSSZ;

4) Potvrzení FÚ v případě zániku invalidního důchodu a začátku starobního důchodu;

Sleva za umístění dítěte, žijící s poplatníkem ve společné hospodařící domácnosti (takzvané školkovné)

 

Potvrzení ze školky o výši zaplaceném školkovném (potvrzení musí obsahovat datum zápisu tohoto zařízení do školského rejstříku)

 

Pomůcka k prokazování daňového zvýhodnění na dítě

DAŇOVÉ ZVYHODNĚNÍ

 

ČIM PROKÁZAT

Daňové zvýhodnění na dítě do 18 let

 

Potřebujete:

1) Rodný list;

2) Potvrzení nebo prohlášení o neuplatnění daňového zvýhodnění jinou osobou ze společné domácností (potvrzení zaměstnavatele druhého z rodičů, popř. čestné prohlášení druhého z rodičů);

3) Ověřit splnění společně hospodařící domácnosti;

Daňové zvýhodnění na zletilé dítě (18-26 let)

 

Potřebujete:

1) Rodný list;

2) Potvrzení nebo prohlášení o neuplatnění daňového zvýhodnění jinou osobou ze společné domácností (potvrzení zaměstnavatele druhého z rodičů, popř. čestné prohlášení druhého z rodičů);

3) Potvrzení školy pro příslušné období studia (při studiu na zahraniční škole je nutné také doložit rozhodnutí MŠMT)

4) Ověřit splnění společně hospodařící domácnosti;

Daňové zvýhodnění na zletilé nezaopatřené dítě (18-26 let), které se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz (nebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu)

 

Potřebujete:

1) Rodný list;

2) Potvrzení nebo prohlášení o neuplatnění daňového zvýhodnění jinou osobou ze společné domácností (potvrzení zaměstnavatele druhého z rodičů, popř. čestné prohlášení druhého z rodičů);

3) Potvrzením FÚ, že pro nemoc, úraz či dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav není schopno vykonávat výdělečnou činnost;

4) Ověřit splnění společně hospodařící domácnosti;

Daňové zvýhodnění na dítě ZTP/P

 

Potřebujete průkaz ZTP/P

Daňové zvýhodnění na dítě (vnuk, vnučka)

 

Potřebujete:

1) Rodný list;

2) Potvrzení nebo prohlášení o neuplatnění daňového zvýhodnění jinou osobou ze společné domácností (potvrzení zaměstnavatele druhého z rodičů, popř. čestné prohlášení druhého z rodičů);

3) Ověřit splnění společně hospodařící domácnosti;

4) Rodný list rodiče

5) Ověřit splnění společně hospodařící domácnosti;

 zpět na odkazy a články

 

logo

ALFATRUST, s.r.o.
IČO: 28435656
DIČ: CZ28435656
Obchodní rejstřík
Identifikátor datové schránky: 23ikmvh

Sídlo společnosti:

Chotěšovská 680/1
Praha 18 - Letňany
Česká republika 190 00
www.alfatrust.cz

Kancelář:

Náchodská 2094/80
Praha 9 - Horní Počernice
Česká republika 193 00
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: +420 775 570 553ikona

ALFATRUST © 2019 | ИНФОРМАЦИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ | GDPR | OBCHODNÍ PODMÍNKY