Zadejte výraz který hledáte

obrazek diagram mm

Často používané české účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

“České účetní standardy pro podnikatele”


Český účetní standard pro podnikatele č. 004 - Rezervy
Český účetní standard pro podnikatele č. 005 - Opravné položky
Český účetní standard pro podnikatele č. 006 - Kursové rozdíly
Český účetní standard pro podnikatele č. 007 - Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob
Český účetní standard pro podnikatele č. 012 - Změny vlastního kapitálu
Český účetní standard pro podnikatele č. 013 - Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
Český účetní standard pro podnikatele č. 014 - Dlouhodobý finanční majetek
Český účetní standard pro podnikatele č. 015 - Zásoby
Český účetní standard pro podnikatele č. 017 - Zúčtovací vztahy
Český účetní standard pro podnikatele č. 018 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
Český účetní standard pro podnikatele č. 019 - Náklady a výnosy

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 - Účty a zásady účtování na účtech
Český účetní standard pro podnikatele č. 002 - Otevírání a uzavírání účetních knih
Český účetní standard pro podnikatele č. 003 - Odložená daň
Český účetní standard pro podnikatele č. 008 - Operace s cennými papíry a podíly
Český účetní standard pro podnikatele č. 009 - Deriváty
Český účetní standard pro podnikatele č. 011 - Operace s obchodním závodem
Český účetní standard pro podnikatele č. 016 - Krátkodobý finanční majetek, peněžní prostředky a krátkodobé závazky k úvěrovým institucím
Český účetní standard pro podnikatele č. 020 - Konsolidovaná účetní závěrka
Český účetní standard pro podnikatele č. 021 - Některé postupy v účetnictví při vyrovnání, nuceném vyrovnání, konkursu a likvidaci
Český účetní standard pro podnikatele č. 022 - Postup v účetnictví a při inventarizaci majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby
Český účetní standard pro podnikatele č. 023 - Přehled o peněžních tocích

 

logo

ALFATRUST, s.r.o.
IČO: 28435656
DIČ: CZ28435656
Obchodní rejstřík
Identifikátor datové schránky: 23ikmvh

Sídlo společnosti:

Chotěšovská 680/1
Praha 18 - Letňany
Česká republika 190 00
www.alfatrust.cz

Kancelář:

Náchodská 2094/80
Praha 9 - Horní Počernice
Česká republika 193 00
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: +420 775 570 553ikona

ALFATRUST © 2019 | ИНФОРМАЦИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ | GDPR | OBCHODNÍ PODMÍNKY