Zadejte výraz který hledáte

obrazek diagram mm

OSVČ a spolupracující osoba v několika bodech

Živnostník nemůže zaměstnat svoji manželku / svého manžela. Řešením je uplatnění režimu spolupracujících osob dle § 13 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů – znění od 01.10.2021

Pokud manžel/ka, registrovaný partner/ka nebo jiné osoby, žijící ve společně domácnosti, pomáhají živnostníku například s administrativou, lze rozdělit příjmy a výdaje OSVČ na spolupracující osobu/osoby. Příbuzenský vztah se nevyžaduje, viz § 21e odst. 4 ZDP. Spolupracující osoba nemusí mít živnostenské oprávnění pro danou činnost (stačí že podmínky pro výkon činnosti splňuje živnostník převádějící příjmy a výdaje).

Osoba spolupracující má stejné povinnosti jako OSVČ – je nutné oznámit zahájení spolupráce §39 odst.1 ZDP, OSSZ §48 odst.1 písm. a) zákona č. 582/1991 Sb. a ZP (zdravotní pojišťovně) §10 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., a platit sociální a zdravotní pojištění.

 • Spolupracující osoba podává vlastní daňové přiznání na FÚ.
 • Pokud spolupracující osoba má platný pracovní poměr (nebo je na rodičovské dovolené), jedná se o vedlejší činnost z pohledu placení záloh a odvodů na sociální a zdravotní pojištění (jedná se výhodnější variantu než u hlavní činnosti OSVČ).
 • Na spolupracující osobu není možné uplatnit slevu na manželku/manžela.

Na koho nelze rozdělovat příjmy a výdaje?

Viz §13 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů – znění od 01.10.2021

 • na dítě, které nemá ukončenou povinnou školní docházku,
 • na dítě v kalendářních měsících, ve kterých je na něj uplatňováno daňové zvýhodnění na vyživované dítě,
 • na manžela, je-li na něj uplatněna sleva na manžela,
 • na a od poplatníka, který zemřel,
 • na a od poplatníka, který je v režimu paušální daně dle § 7a zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.

Dítě s ukončenou povinnou školní docházkou se může stát spolupracující osobou pouze ve měsících, ve kterých na ně nebylo uplatňováno daňové zvýhodnění na dítě.

Poměr rozdělení příjmů a výdajů na spolupracující osobu nemusí odpovídat skutečnému podílu spolupráci. U spolupracujících osob musí být výše podílu na příjmech a výdajích stejná.  OSVČ nemůže převést na spolupracující osobu odlišný poměr dosažených příjmů a odlišný poměr vynaložených výdajů. Na spolupracující osobu lze převést i ztrátu zdaňovanou podle §7 ZDP.

Na spolupracující osoby nelze rozdělit:

 • příjmy ze závislé činnosti dle §6 ZDP
 • příjmy z nájmu dle §9 ZDP (pozor ale, toto neplatí pro příjmy z nájmu majetku zahrnutého v obchodním majetku, které živnostník zdaňuje dle §7) 
 • ostatní příjmy dle §10 ZDP
 • podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti na zisku (§7 odst.1 písm. d) ZDP)
 • příjmy z kapitálového majetku dle §8 odst.1 ZDP

Předmětem rozdělení nesmějí být odčitatelné položky (úroky, pojištění atd).

Výše příjmů a výdajů rozdělovaných na spolupracující osoby

§ 13 odst. 2 ZDP

Varianta 1: spolupracující osobou je manžel/manželka/registrovaný partner) - lze převést maximálně 50% příjmů + 50% výdajů, ne však více než 540 000 Kč rozdílu mezi příjmy a výdaji ročně (nebo 45 000 Kč za každý započatý měsíc).

Varianta 2: spolupracující osobou je jiná osoba (nebo více osob) ve společně hospodařící domácnosti s poplatníkem. - lze převést maximálně 30% příjmů + 30% výdajů, ne však více než 180 000 Kč rozdílu mezi příjmy a výdaji ročně (nebo 15 000 Kč za každý započatý měsíc).

 

ZAJÍMÁ VÁS VÍCE?
Daňové slevy a odčitatelné položky Ceník vedení účetnictví
Sankce, pokuty, penále Identifikovaná osoba k DPH v příkladech

 

 

 

logo

ALFATRUST, s.r.o.
IČO: 28435656
DIČ: CZ28435656
Obchodní rejstřík
Identifikátor datové schránky: 23ikmvh

Sídlo společnosti:

Chotěšovská 680/1
Praha 18 - Letňany
Česká republika 190 00
www.alfatrust.cz

Kancelář:

Náchodská 2094/80
Praha 9 - Horní Počernice
Česká republika 193 00
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: +420 775 570 553ikona

ALFATRUST © 2019 | ИНФОРМАЦИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ | GDPR | OBCHODNÍ PODMÍNKY