Zadejte výraz který hledáte

obrazek diagram mm

Daňové slevy a odčitatelné položky

FYZICKÁ OSOBA

OBDOBÍ: 2020/2021

Odečitatelné položky od základu daně

Dary

 

Minimálně 2 % ze základu daně, nebo alespoň 1 000 Kč v úhrnu.

§ 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů - znění od 04.02.2021

 

Nejvýše 30 % ze základu daně

Úroky z hypotéky nebo stavebního spoření (úvěry na financování bytové potřeby)

 

Které dokumenty přiložit:

1) potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby;
2) potvrzení o výši zaplacených úroků z úvěru (hypotéky);
3) smlouvu o hypotečním úvěru;
4) ověřit, zda jste schopni doložit, že nemovitost používáte k bydlení;

§ 15 odst. 3 a 4 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů - znění od 04.02.2021

 

Nejvýše 300 000 Kč do roku 2020
Nejvýše 150 000 Kč u úvěrů od roku 2021

Penzijní připojištění (spoření na penzi)

 

Sjednána výplata plnění z penzijního připojištění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let.

Které dokumenty přiložit:
1) potvrzení o zaplacených částkách na penzijní připojištění nebo penzijní pojištění;
2) smlouvu o uzavření penzijního připojištění nebo penzijního pojištění;

§ 15 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů - znění od 04.02.2021

 

Nejvýše 24 000 Kč

(musíte přesáhnout částku 12000 Kč, kterou nelze odečíst od daňového základu)

Životní pojištění

 

Které dokumenty přiložit:
1) potvrzení o zaplacených částkách na soukromé životní pojištění;
2) smlouvu o uzavření životního pojištění;

§ 15 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů - znění od 04.02.2021

 

Lze snížit základ daně až o 24 000 Kč

Členské příspěvky placené členem odborové organizaci

 

Lze odečíst částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů ze závislé činnosti. Budete potřebovat potvrzení odborové organizace o zaplacených příspěvcích.

§ 15 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů - znění od 04.02.2021

 

Nejvýše 3 000 Kč

Darování krve

  Jedná se o bezplatné darování krve nebo jejích složek. Potřebujete potvrzení z nemocnice o odběru   Za každé jedno darování krve 3 000 Kč

Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání

 

Pokud nebyly hrazeny zaměstnavatelem a u OSVČ nebyly uplatněny jako daňově uznatelný výdaj.

§ 15 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů - znění od 04.02.2021

 

Nejvýše 10 000 Kč
13 000 Kč ZTP
15 000 Kč ZTPP

 

FYZICKÁ OSOBA

OBDOBÍ: 2020/2021

Slevy na dani

Sleva na poplatníka

 

Nedělí se na měsíce, platí i pro nerezidenty.

§ 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů - znění od 04.02.2021

 


30 840 Kč za rok / 2 570 Kč měsíčně

Sleva na manžela/manželku

 

Žijící ve společné domácnosti s poplatníkem a nemá vlastní příjem větší než 68 000 Kč/rok.

§ 35ba odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů - znění od 04.02.2021

Co se počítá a co se nepočítá do příjmu manželky

 

24 840 Kč ročně
(od roku 2024 jen při péči o dítě do tří let věku !)

Sleva na vyživované dítě:
První dítě
Druhé dítě
Třetí a další dítě

 

§ 35c odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů - znění od 04.02.2021

 

2021 vs 2022 (ročně)
15 204 Kč / 15 204 Kč
19 404 Kč / 22 320 Kč
24 204 Kč / 27 840 Kč

Sleva na manžela ZTP

 

Žijící ve společné domácnosti s poplatníkem a nemá vlastní příjem větší než 68 000 Kč/rok.

§ 35ba odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů - znění od 04.02.2021

 

2 x 24 840 Kč

Sleva na invaliditu

 

Invalidita prvního a druhého stupně. § 35ba odst. 1 písm. c)

 

2 520 Kč

Rozšířená sleva na invaliditu

 

Invalidita třetího stupně.

§ 35ba odst. 1 písm. d)

 

5 040 Kč

Sleva na držitele průkazu ZTP/P

 

Je-li poplatníkovi připsán nárok na průkaz ZTP/P.

§ 35ba odst. 1 písm. e)

 

16 140 Kč

Sleva na studenta

 

Soustavné studium do 26 let věku nebo doktorské studium do 28 let věku.

§ 35ba odst. 1 písm. f)

 

5 040 Kč (od roku 2024 zrušeno !)

Sleva za umístění dítěte (školkovné)

 

Za každé dítě lze uplatnit částku maximálně do výše minimální mzdy.

§ 35bb

 

14 600 Kč za rok 2020
15 200 Kč za rok 2021

(od roku 2024 zrušeno)

Sleva na evidenci tržeb

 

Možno uplatnit pouze v období, kdy byla poprvé zaevidována tržba.

§ 35bc

 

5 000 Kč,
maximálně kladný rozdíl mezi 15 % dílčího základu ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka

 Prokazování nároku na slevy

 

     Další odečitatelné položky od základu daně

Daňová ztráta

 

Lze uplatnit následujících pět let. Nově také zpětně za předchozí dva roky.

§ 34 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů - znění od 04.02.2021

 

Zpětně lze uplatnit ztráta pouze do výše 30 000 000 Kč

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje

 

§ 34a zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů - znění od 04.02.2021

 

100 %, nebo 110 % výdajů vynaložených na výzkum a vývoj v rozhodné době

Odpočet na podporu odborného vzdělávání

 

§ 34f zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů - znění od 04.02.2021

 

Součet 110 % nebo 50 % vstupní ceny majetku na vzdělávání a výdajů na vzdělávání (200 Kč x počet hodin odborného vzdělávání)

 

Prokazování nároku na slevy

zpět na odkazy a články

 

logo

ALFATRUST, s.r.o.
IČO: 28435656
DIČ: CZ28435656
Obchodní rejstřík
Identifikátor datové schránky: 23ikmvh

Sídlo společnosti:

Chotěšovská 680/1
Praha 18 - Letňany
Česká republika 190 00
www.alfatrust.cz

Kancelář:

Náchodská 2094/80
Praha 9 - Horní Počernice
Česká republika 193 00
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: +420 775 570 553ikona

ALFATRUST © 2019 | ИНФОРМАЦИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ | GDPR | OBCHODNÍ PODMÍNKY