Zadejte výraz který hledáte

obrazek diagram mm

JSEM DAŇOVÝ REZIDENT ČESKÉ REPUBLIKY?

Daňová rezidence se určuje buď podle zákona o daních z příjmů, nebo podle příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Daňová rezidence dle zákona o daních z příjmů

Fyzickou osobou daňovým rezidentem ČR je podle § 2 odst. 2 ZDP 586/1992 osoba, která splňuje alespoň jednu ze dvou podmínek:
1) FO má na území ČR bydliště ať vlastní či pronajaté a/nebo;
2) FO se v ČR obvykle zdržuje alespoň po dobu 183 dní v roce.

Poznámka: Pokud má poplatník bydliště ve více zemích, zohledňuje se jeho osobní a rodinný stav (např. společné bydlení s rodinou) a ekonomické aktivity (zaměstnání, podnikání atd.).

Poznámka: Poplatníci pobývající v ČR pouze kvůli studiu nebo léčení jsou daňoví nerezidenti a jejich daňová povinnost se vztahuje jen na příjmy ze zdrojů v ČR, i když zde obvykle pobývají.

Daňový rezident musí zdanit veškeré své celosvětové příjmy. Není rozhodující, zda jsou příjmy vypláceny v dané zemi, nebo v zahraničí a ani to, kde je činnost vykonávána. Daňová rezidence se prokazuje Potvrzením o daňovém domicilu vydaném místně příslušným FÚ v zemi daňové rezidence poplatníka. Pokud cizinec Potvrzení o daňovém domicilu nedodá, je považován za daňového rezidenta v ČR a jeho zahraniční příjmy jsou zdaněny v ČR.

Informace GFŘ k vydávání potvrzení o daňovém domicilu

Dle § 37 ZDP výše uvedená metoda se použije pouze, pokud mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění nestanoví jinak. V tomto případě je nutné konečnou zemi rezidenství určit v souladu s příslušnou smlouvou.

Daňová rezidence podle smluv o zamezení dvojího zdanění

Pokud poplatník, pochází ze státu, s nímž má Česká republika smlouvu a zamezení dvojího zdanění, jeho rezidentství se posuzuje podle této smlouvy, která je nadřazena zákonu o dani z příjmu. Smlouva obsahuje pravidla a kritéria pro určení rezidentství (stálý byt, středisko životních zájmů, obvyklé zdržování, státní příslušnost, vzájemná dohoda atd). Zejména se rezidentství poplatníka posuzuje podle článku č. 4 smlouvy o zamezení dvojího zdanění (příklad smlouvy s Ukrajinou).

Příklad – Při zaměstnání v zahraničí obvykle není nutno podávat v ČR daňové přiznání
Pan Novák je daňový rezident Česka, který v roce 2016 pracoval v Rakousku u tamního zaměstnavatele, jiný zdanitelný příjem v tomto roce neměl – z ČR ani ze zahraničí. Smlouva mezi ČR a Rakouskem umožňuje příjmy českého rezidenta ze zaměstnání v Rakousku pro tamního zaměstnavatele zdanit v Rakousku, čehož jistě tamní daňové právo využilo. Pro zamezení dvojího (opakovaného) zdanění ve státě rezidence poplatníka (tj. v Česku) Smlouva stanoví metodu prostého zápočtu daně zaplacené v Rakousku na českou daňovou povinnost.

Pokud by ZDP kromě § 38g nestanovil jinak, pak by pan Novák musel podat daňové přiznání v ČR, protože byť má jen jeden příjem ze závislé činnosti z ciziny, tento není vyjmut ze zdanění v ČR. Naštěstí lze využít citovaný § 38f odst. 4 ZDP, jehož všechny podmínky ad výše jsou splněny, je proto možno příjmy vyjmout ze zdanění v ČR. Díky tomu se pan Novák dostává do výjimky uvedené v § 38g odst. 2 ZDP – jeho jediný příjem (ze závislé činnosti v zahraničí) je vyňat ze zdanění v ČR, a proto u nás nemusí podávat daňové přiznání.
Zdroj: portal.pohoda.cz

§ 38g odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, citace: „Není povinen podat daňové přiznání poplatník, jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí, které jsou podle § 38f vyjmuty ze zdanění“.

KDO JSOU DAŇOVÍ NEREZIDENTI?

Fyzická osoba daňový nerezident ČR je osoba, která nesplňuje obě podmínky (č.1 a č.2 výše), uvedené výše současně. Daňový nerezident má omezenou daňovou povinnost a platí pouze příjmy z tuzemských zdrojů.
Výjimkou je případ, kdy je osoba považována za daňového rezidenta ještě v jiné zemi (třeba kvůli občanství poplatníka). V takovém případě se její konečné daňové rezidentství urči na základě příslušné mezinárodní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění.

Dotaz: Mohu jako nerezident ČR uplatnit základní slevu na poplatníka nebo slevu na studenta?
Odpověď: Ano, můžete. U zaměstnavatele podepíšete „Prohlášení k dani“ na uplatnění slev. Pokud nejste zaměstnancem v ČR, slevu uplatníte v daňovém přiznání FO za rok.

Dotaz: Mohu jako nerezident ČR uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované děti ve společně hospodařící domácnosti?
Odpověď: Můžete, ale pouze za předpokladu splnění dvou podmínek.
1) Jste příslušník EU nebo EHP (a mate společně hospodařící domácnost na území EU nebo EHP);
2) Vaše celosvětové příjmy pochází nejméně 90 % ze zdrojů na území České republiky.

 

Zajímá Vás více?

Máte kancelář v bytě? Přečtěte si zajímavé informace v tomto článku: Kancelář v bytě nebo v rodinném domě

Víte jak má správně vypadat daňový doklad? Správnou odpověď najdete v tomto článku: Slovník pojmů

logo

ALFATRUST, s.r.o.
IČO: 28435656
DIČ: CZ28435656
Obchodní rejstřík
Identifikátor datové schránky: 23ikmvh

Sídlo společnosti:

Chotěšovská 680/1
Praha 18 - Letňany
Česká republika 190 00
www.alfatrust.cz

Kancelář:

Náchodská 2094/80
Praha 9 - Horní Počernice
Česká republika 193 00
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: +420 775 570 553ikona

ALFATRUST © 2019 | ИНФОРМАЦИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ | GDPR | OBCHODNÍ PODMÍNKY