Zadejte výraz který hledáte

obrazek diagram mm

Užitečné ukazatele pro účetní a ekonomy

Sazby odvodů na sociální a zdravotní pojištění:

Sazby odvodů (%)

Zdravotní
pojištění

Nemocenské
pojištění

Důchodové
pojištění a státní politika
zaměstnanosti

Zaměstnavatel

9,0 %

24,8 %

Zaměstnanec

4,5 %

7,1 % (dříve 6,5 %)
(max. základ: 2 110 416 Kč)

OSVČ (podnikání)

13,5 %
(z vyměřovacího základu, kterým je 50 % zisku z podnikání dle §7 ZDP)

0 nebo 2,1 %
(z min. vym. základu)

29,2 %
(z vyměřovacího základu, kterým je 55 % zisku z podnikání dle §7 ZDP)

Osoba bez zdanitelných příjmů (?)

13,5 % x 17300 = 2336 Kč v roce 2023

0 %

0 %

 

Všeobecný vyměřovací základ / Průměrná mzda za rok 2024 43 967 Kč

 

Sazba daně z příjmů pro FO
(změna pro rok 2024 versus 2023)

15 %    do limitu 1 582 812 Kč (průměrná mzda 43 967 Kč x 36)  do limitu 1 935 552 Kč (průměrná mzda 40 324 Kč x 48)
23 %  nad limit 1 582 812 Kč (od 36násobku průměrné mzdy)  nad limit 1 935 552 Kč (od 48násobku průměrné mzdy)
 Daň z příjmu – tahák
 Daňové slevy a odčitatelné položky

Sociální a zdravotní pojistné OSVČ

OSVČ, hlavní činnost

Sociální pojištění

2023/2024

(splatnost v měsíci, za který se platí)

Zdravotní pojištění

2023/2024

(splatnost do 8. dne následujícího měsíce)

Minimální měsíční vyměřovací základ (Kč) 2023 vs 2024

- Soc.poj: 30 % z 43 967 Kč, u nově registrovaných OSVČ první tři roky 25 % z 43 967 Kč = 10 992 Kč

- minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění OSVČ: 12-násobek 50% průměrné mzdy (50% z 43967 Kč)

10 081 / 13 191

20 162 / 21 983,50

Minimální měsíční záloha (Kč) v roce 2023 vs 2024 (29,2 % z 13 191 Kč)
- nová výše zálohy u soc.poj. už se neplatí od následujícího měsíce po podání přehledu. Platíme stejně jako u zdrav.poj. hned od ledna 2024 (!) 

- u nových OSVČ Soc.Poj: 29,2 % z 10 992 Kč = 3 210 Kč (!)

2944 / 3852

(13,5% z 55% prům. mzdy)

2722 / 2968

(29,2% z 1/2 prům. mzdy)

Maximální roční vyměřovací základ (48 x průměrná mzda)

1 935 552 / 2 110 416

neexistuje

Rozhodný příjem pro nemocenské / zdravotní pojištění (Kč)

4000 / 4000

4000 / 4000

 *SANKCE: penále 8 % ročně plus repo sazba ČNB.

OSVČ, vedlejší činnost

(Důvody pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti ZDE)

 Sociální pojištění

2023/2024

Zdravotní pojištění

2024

Rozhodná částka pro povinnou účast na důchodovém pojištění u vedlejší činnosti (Kč)
- základ daně dle § 7 zákona DP

96 777 / 105 520

neexistuje

Minimální měsíční vyměřovací základ (Kč) 2023 vs 2024 (11 % z 43 967 Kč = 4 837 Kč)

4033 / 4837

až po skončení roku

Minimální měsíční záloha (Kč) vedlejší činnost (bez nemoc. poj) 29,2 % z 4 837 Kč

1178 / 1413

*SANKCE: penále 8 % ročně plus repo sazba ČNB.

Další důležité informace pro rok 2023 /2024
Minimální dobrovolné nemocenské OSVČ v roce 2023 / 2024 168 / 216 Kč, splatnost do 20. dne měsíce
Maximální stravenkový paušál v roce 2023 82,60 Kč
Minimální mzda 2023, Nařízení vlády č. 567/2006 Sb. 17300 Kč (40 hodin/týden), nebo 103,80 Kč/hod pro DPP a DPČ
Minimální mzda 2024, Návrh MPSV (stav k 30.11.23) 18900 Kč (40 hodin/týden), nebo 118,12 Kč/hod pro DPP a DPČ

 

Cestovné v roce 2023 (vyhláška MPSV 467/2022 Sb.)
náhrada za použití soukromého os. auta za 1 km  5,60
náhrada za použití soukromého motocyklu za 1 km  1,50
sazba tuzemského stravného 5 - 12 hodin 140 - 166
sazba tuzemského stravného 12 - 18 hodin 212 - 256 
sazba tuzemského stravného nad 18 hodin 333 - 398
Zahraniční stravné  Viz vyhláška MF č. 401/2022 Sb.
Paušální částka náhrady nákladů při práci na dálku podle § 190a odst. 1 písm. b) zákoníku práce 4,50 Kč
Metodická informace  ke zdaňování benefitů a jiných plnění poskytovaných zaměstnavateli zaměstnancům od 1. ledna 2024 Odkaz ZDE

 

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty (platí pro rok 2023)
cena naturalu 95, pokud není doložena skutečná cena 38,2
cena naturalu 98, pokud není doložena skutečná cena 42,6
cena nafty, pokud není doložena skutečná cena 38,7
cena elektřiny, pokud není doložena skutečná cena 7,7

Nejnižší úrovně zaručené mzdy

tabulka ZDE, Nařízení vlády č. 396/2023 Sb o minimální mzdě

Nařízení vlády č. 567/2006 Sb.

1.       Příklad: uklízečka, pomocná síla v kuchyni, šička, pomocník v obchodě, doručovatel zásilek a další nekvalifikované práce;

2.       Příklad: Dělník na stavbě, skladník, popelář, trafikant, ochranka objektů, řidič osobních aut, kuchař jednoduchých jídel, pokojská, kontrolor a třídič v balírnách apod.

3.       Příklad: Zedník či klempíř, instalatér a topenář – jednodušší práce, opravář elektrických či tepelných spotřebičů, holič a kadeřník, prodavač, kuchař pro běžné druhy teplých jídel, pokladní, číšník či barman, pracovník na počítači – databáze, tabulky apod., účetní junior, fakturant – jednodušší práce, automechanik, řidič aut nad 9 míst nebo nad 3,5 t, ošetřovatel, zubní instrumentář apod.

4.       Příklad: Zdravotní sestra všeobecná, instalatér, topenář – složitější práce, průvodce – tlumočník, jednání se zahraničními partnery, účetní – veškerá agenda kolem mezd, údržbář jednodušších zařízení a staveb, kuchař specialista – náročné menu, krejčí v modelové a zakázkové výrobě, automechanik – diagnostika a odstranění závad na elektronice apod.

5.       Příklad: Řidič autobusu pro víc než 16 osob, mistr, dispečer, personální a mzdový účetní, průzkumník trhu, daňový expert – jednání s finančním úřadem, kalkulace, programátor, správce IT apod.

6.       Příklad: Obchodní referent – mezinárodní obchodní vztahy, tvorba cen, organizace prodeje, programátor (vývoj, návrh systémových komponent) a správce sítě (náročnější úkoly), tvůrce koncepce IT systémů apod.

7.       Příklad: Finanční expert, expert na marketing, expert IT, programátor – vývoj nových programů a systémů, farmaceut apod.

8.       Příklad: Finanční a obchodní ředitel, náročné tvůrčí systémové práce apod.

 

Sazby silniční daně u osobních automobilů

1.7.2022 vstupuje v platnost novela zákona o silniční dani:
Nemáte povinnost platit silniční daň pro osobní vozy a pro nákladní do 12 tun. 

Sazby daně pro nákladní auta nad 12 tun zde

zdvihový objem motoru

sazba daně (Kč)

zdvihový objem motoru

sazba daně (Kč)

do 800 cm3

1 200 Kč

nad 1.500 cm3 do 2.000 cm3

3 000 Kč

nad 800 cm3 do 1.250 cm3

1 800 Kč

nad 2.000 cm3 do 3.000 cm3

3 600 Kč

nad 1.250 cm3 do 1.500 cm3

2 400 Kč

nad 3.000 cm3

4 200 Kč

 Snížení roční sazby silniční daně u osobních automobilů

snížení

období

48%

po dobu prvních 36 kalendářních měsíců od data první registrace

40%

po dobu druhých 36 kalendářních měsíců od data první registrace

25%

po dobu třetích 36 kalendářních měsíců od data první registrace

 

Pomůcka k zákonu o DPH

Osoba registrovaná k dani (§ 4 odst. 1 písm. f ZDPH)
Kurz pro přepočet cizí měny (§ 4 odst. 8 ZDPH)
Osoba povinná k dani (§ 5 ZDPH)
Identifikované osoby (§ 6g až § 6i ZDPH)
Obrat (§ 4a ZDPH)
Místo plnění při dodání zboží (§ 7 ZDPH)
Místo plnění při zasílání zboží (§ 8 ZDPH)

Místo plnění při poskytnutí služby (§ 9 ZDPH)

Místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci (§ 10 ZDPH)
Pořízení zboží z jiného členského státu (§ 11 ZDPH)
Místo plnění při dovozu zboží (§ 12 ZDPH)
§20a - §25 uskutečnění plnění
§26 - §35a daňové doklady - vystavování, náležitosti, uchovávání atd.
§36 - §46g základ daně, výpočet daně, opravy, opravné daňové doklady
§47 - §49 sazby daně
§51 - §62 Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně

§63 - §71g Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně

Osvobození při dodání zboží do jiného členského státu (§ 64 ZDPH)
Osvobození při pořízení zboží z jiného členského státu (§ 65 ZDPH)
Osvobození od daně při vývozu zboží (§ 66 ZDPH)
Osvobození při poskytnutí služby do třetí země (§ 67 ZDPH)
Osvobození ve zvláštních případech (§ 68 ZDPH)
Osvobození přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží (§ 69 ZDPH)
Osvobození přepravy osob (§ 70 ZDPH)
Osvobození od daně při dovozu zboží (§ 71 ZDPH)
§72 - §79d odpočet – nárok v plné, poměrné, krácené výši, oprava, vyrovnání, úprava odpočtu atd.
§92a - §92i režim přenesené daňové povinnosti
§93 - §110zf správa daně vč. podávání kontrolního hlášení
Povinná registrace plátce daně, identifikované osoby (§ 94, § 96, § 97 ZDPH)
Zdaňovací období (§ 99, § 99a ZDPH)
Evidence pro účely DPH (§ 100, § 100a ZDPH)
Souhrnné hlášení (§ 102 ZDPH)

Uvedení daně v přiznání k DPH za pozdější zdaňovací období (§ 104 odst. 5 ZDPH)
Ručení příjemce zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH)

 

zpět na odkazy a články

Zajímá Vás více?

Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní

Měsíční paušální daň pro OSVČ

Co se počítá a co se nepočítá do příjmu manželky

OSVČ a spolupracující osoba

 

logo

ALFATRUST, s.r.o.
IČO: 28435656
DIČ: CZ28435656
Obchodní rejstřík
Identifikátor datové schránky: 23ikmvh

Sídlo společnosti:

Chotěšovská 680/1
Praha 18 - Letňany
Česká republika 190 00
www.alfatrust.cz

Kancelář:

Náchodská 2094/80
Praha 9 - Horní Počernice
Česká republika 193 00
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: +420 775 570 553ikona

ALFATRUST © 2019 | ИНФОРМАЦИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ | GDPR | OBCHODNÍ PODMÍNKY