Zadejte výraz který hledáte

obrazek diagram mm
Kritéria pro povinný audit účetní závěrky s.r.o.

Obchodní korporace s.r.o. jsou povinny auditu v případě, že splňují překročení nebo dosažení dvě ze tří níže uvedených kritérií:

1) aktiva více než 40 000 000 Kč (aktiva celkem = úhrn zjištěný z rozvahy v ocenění upraveném o opravné položky, rezervy a odpisy)
2) čistý roční obrat 80 000 000 Kč (výše výnosů dělených počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, vynásobeno x12)
3) více než 50 zaměstnanců (jedná se o průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců podle metodiky ČSÚ)

Překročení a dosažení se sleduje:
- ke konci aktualního rozvahového dne účetního období
- a účetního období bezprostředně předcházejícího

Rozsah účetní závěrky

Zkrácený rozsah účetní závěrky - mikro a malé účetní jednotky, které nemají povinný audit (s.r.o. ale sestavují vždy v plném rozsahu výkaz zisku a ztráty)
Plný rozsah účetní závěrky - velké a střední účetní jednotky + mikro a malé účetní jednotky, které mají povinný audit

Kategorie účetní jednotky

Rozvaha

(řádky podle přílohy č. 1 Vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Výkaz zisků a ztrát

(řádky podle přílohy č. 2 nebo 3 Vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce

(dle Vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Přehled Cashflow

Změny vlastního kapitálu

Mikro

Zkrácená

(pouze řádky rozvahy označené písmeny)

Plný rozsah

Dle §39 vyhlášky

Přehled o peněžních tocích Cashflow a Přehled o změnách vlastního kapitálu jsou nepovinné pro malé a mikro účetní jednotky

Mikro audit

Plný rozsah

 

Plný rozsah

Dle §39, §39a vyhlášky

Malá

Zkrácená

(pouze položky označené písmeny a římskými číslicemi s výjimkou položek "C.II.1." "C.II.2." a "C.II.3.")

Plný rozsah

Dle vyhlášky

Malá audit

Plný rozsah

Plný rozsah

Dle §39, 39a vyhlášky

Střední

Plný rozsah

Plný rozsah

Dle §39, 39b vyhlášky

ANO

ANO

Velká

Plný rozsah

Plný rozsah

Dle §39, 39c vyhlášky

ANO

ANO

Povinnými částmi účetní závěrky jsou:


1) rozvaha
2) výkaz zisku a ztráty
3) příloha, která obsahuje informace požadované § 39 ZÚ
*4) přehled o peněžních tocích
*5) přehled o změnách vlastního kapitálu
*sestavují vybrané účetní jednotky vždy, pokud k rozvahovému dni a za bezprostředně předcházející účetní období budou mít aktiva celkem ≥ 40.000.000 Kč a roční úhrn čistého obratu ≥ 80.000.000 Kč

Kategorie účetních jednotek

Účetní jednotka

Aktiva netto celkem

Roční úhrn čistého obrat

Průměrný počet zaměstnanců

Mikro

do 9 mil. Kč

do 18 mil. Kč

do 10

Malá

do 100 mil. Kč

do 200 mil. Kč

do 50

Střední

do 500 mil. Kč

do 1 000 mil. Kč

do 250

Velká

nad 500 mil. Kč

nad 1 000 mil Kč

nad 250

Zveřejňování údajů z účetní závěrky s.r.o. podle § 21a ZÚ

Jak?

1) uložením do sbírky listin
2) od roku 2022 prostřednictvím podání u příslušného správce daně (použije se poprvé pro účetní závěrky za rok 2021)

Pozor!

Od roku 2016 malé účetní jednotky a mikro účetní jednotky, které nemají povinný audit, nemusejí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty

Do kdy?

Do 30 dnů od schválení, nejpozději do 12 měsíců od rozvahového dne účetní závěrky

ZAJÍMÁ VÁS VÍCE?
Jak dlouho uchovávat doklady DPH v příkladech
Spojené osoby Užitečné ukazatele pro účetní

 

 

logo

ALFATRUST, s.r.o.
IČO: 28435656
DIČ: CZ28435656
Obchodní rejstřík
Identifikátor datové schránky: 23ikmvh

Sídlo společnosti:

Chotěšovská 680/1
Praha 18 - Letňany
Česká republika 190 00
www.alfatrust.cz

Kancelář:

Náchodská 2094/80
Praha 9 - Horní Počernice
Česká republika 193 00
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: +420 775 570 553ikona

ALFATRUST © 2019 | ИНФОРМАЦИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ | GDPR | OBCHODNÍ PODMÍNKY