Zadejte výraz který hledáte

obrazek diagram mm

Výčet povinností spojených s DPH v příkladech

PLÁTCE DPH

Plátce poskytne službu osobě povinné k dani (podnikajícímu subjektu) s místem plnění podle § 9/1 v jiném členském státě.

 

Fakturace v režimu „reverse chargé“

Řádek přiznání 21, SH kód 3

Plátce poskytne službu osobě povinné k dani z 3.země (podnikajícímu subjektu) s místem plnění podle § 9/1 v třetí zemi.

 

Fakturace bez DPH

Řádek přiznání 26, v SH se neuvádí

Plátce poskytne službu občanu (osobě nepovinné k dani) do třetí země s místem plnění podle 10h

 

Fakturace bez DPH

Řádek přiznání 26, v SH se neuvádí

Plátce prodá zboží bez přepravy (na území ČR) bez ohledu na to, kdo je kupující (plátce, osoba povinná k dani nebo občan)

 

Fakturace vždy s českou DPH

Řádek přiznání 1, 2, v SH se neuvádí

Plátce dodá zboží s přepravou do jiného členského státu plátci DPH (osobě registrované k dani v daném státě).

 

Fakturace v režimu „reverse chargé“. Na daňovém dokladu se uvede ustanovení pro osvobození § 64 ZDPH nebo na čl. 138 směrnice 2006/112/ES. Dopravu zboží do jiného státu EU je třeba prokázat dvěma doklady které jsou vydány dvěma vzájemně nezávislými stranami.

Řádek přiznání 20, SH kód 0

Plátce dodá zboží s přepravou do jiného členského státu neplátci DPH v daném státě (osobě neregistrované k dani).

 

Fakturace s českou DPH. Místem plnění je místo zahájení přepravy, tj. tuzemsko. Plátce uplatní českou DPH a vykáže ji na ř. 1, 2.

Řádek přiznání 1, 2, v SH se neuvádí

Plátce dodá zboží s instalací nebo montáží do jiného členského státu plátci DPH (osobě registrované k dani v daném státě).

 

Místem plnění je místo, kde dochází k instalaci – jiný členský stát. Přenese daňovou povinnost na pořizovatele zboží.

Řádek přiznání 26, v SH se neuvádí

Plátce dodá zboží s instalací nebo montáží do jiného členského státu neplátci DPH (osobě neregistrované k dani v daném státě).

 

Místem plnění je místo, kde dochází k instalaci – jiný členský stát. Povinnost se registrovat k dani v daném členském státě.

Nepodléhá DPH v ČR

Plátce vyveze zboží do třetí země (mimo EU).

 

Plnění je v ČR osvobozeno od daně. Na daňovém dokladu se uvádí ustanovení pro osvobození § 66 ZDPH nebo odkaz na čl. 146 směrnice 2006/112/ES. Vývoz zboží je třeba prokázat rozhodnutím celního úřadu o vývozu do třetí země.

Řádek přiznání 22, v SH se neuvádí

Plátce zasílá zboží do jiného členského státu občanům (osobám nepovinným k dani) do limitu pro zasílání zboží v daném státě.

 

Faktura s českou DPH. Plátce má povinnost sledovat dosažení limitu pro registraci k DPH v jiném členském státě

Řádek přiznání 1, 2, v SH se neuvádí

Plátce zasílá zboží do jiného členského státu občanům (osobám nepovinným k dani) po překročení limitu pro zasílání zboží v daném státě.

 

Plátce je povinen se registrovat k DPH v jiném členském státě.

Řádek přiznání 24, v SH se neuvádí

Plátce je příjemcem služby od plátce (osoby registrované k dani v EU) s místem plnění v tuzemsku podle § 9/1.

 

Samovyměření DPH. Plátce přizná daň a zároveň uplatní nárok na odpočet

Řádek přiznání 5, 6 + 43, 44

Plátce je příjemcem služby od zahraničního neplátce z 3.zemi (osoby povinné k dani) s místem plnění v tuzemsku podle § 9/1.

 

Samovyměření DPH. Plátce přizná daň a zároveň uplatní nárok na odpočet

Řádek přiznání 12, 13 + 43, 44

Plátce je příjemcem služby od neplátce (osoby povinné, ale neregistrované k dani usazené v EU) s místem plnění v tuzemsku podle § 9/1.

 

Samovyměření DPH. Plátce přizná daň a zároveň uplatní nárok na odpočet

Řádek přiznání 5, 6 + 43, 44

Plátce přijme práce na nemovité věci nacházející se v tuzemsku od osoby registrované k dani v EU/zahraniční osoby.

 

Samovyměření DPH. Plátce přizná daň a zároveň uplatní nárok na odpočet

Řádek přiznání 12, 13 + 43, 44

Plátce je příjemcem u dodání zboží s instalací nebo montáží (např. dodání stroje s montáží v ČR) v tuzemsku od osoby registrované k dani v EU/zahraniční osoby.

 

Samovyměření DPH. Plátce přizná daň a zároveň uplatní nárok na odpočet

Řádek přiznání 12, 13 + 43, 44

Plátce pořídí zboží z EU

 

Samovyměření DPH. Plátce přizná daň a zároveň uplatní nárok na odpočet

Řádek přiznání 3, 4 + 43, 44

Plátce doveze zboží ze třetí země.

 

Samovyměření DPH. Plátce přizná daň a zároveň uplatní nárok na odpočet.

Daňovým dokladem je celní doklad, základem daně je základ z JSD (cena zboží + vedlejší pořizovací náklady + clo dle § 38 ZDPH) přepočítává se celním kurzem

Základ daně při dovozu zboží (pomůcka)

Řádek přiznání 7, 8 + 43, 44

 

Identifikovaná osoba k DPH v příkladech
Provázání kontrolního hlášení na daňové přiznání k DPH

 

logo

ALFATRUST, s.r.o.
IČO: 28435656
DIČ: CZ28435656
Obchodní rejstřík
Identifikátor datové schránky: 23ikmvh

Sídlo společnosti:

Chotěšovská 680/1
Praha 18 - Letňany
Česká republika 190 00
www.alfatrust.cz

Kancelář:

Náchodská 2094/80
Praha 9 - Horní Počernice
Česká republika 193 00
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: +420 775 570 553ikona

ALFATRUST © 2019 | ИНФОРМАЦИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ | GDPR | OBCHODNÍ PODMÍNKY